berjalan di atas manhaj as-salafush sholeh

Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم bersabda خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ
“Sebaik-baik manusia adalah generasiku ( para sahabat ) kemudian generasi berikutnya (tabi’in) kemudian generasi berikutnya ( tabiu’t tabi’in )” (Hadits Bukhari & Muslim)
Tuesday, August 17, 2010

Makhluk-makhluk yang Takabbur dalam Al-Quran

Posted by nir akhbar abdul aziz

SYAITAN, FIRAUN, NAMRUD, YAHUDI adalah antara ikon takabbur menolak kebenaran dalam keadaan mereka tahu ianya satu kebenaran.

Apakah Iblis tidak tahu kelebihan Adam setelah melihat kelebihannya yang mengetahui nama-nama benda (asma'a kullaha)?

Bukankah Yahudi lebih mengenal Nabi Muhammad s.a.w lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka (yakrifunaha kama yakrifuna abna'ahum)?

Lihat pula bagaimana Namrud yang sudah kalah dalam berhujah dengan Nabi Ibrahim tetapi masih enggan menerima kebenaran dan terus berkeras menegakkan benang yang basah!

Dalam Hakikat Hikmah tauhid dan Tsawuf, Prof. Dr. K.H. Muhibbuddin Waly mencatatkan mengenai Firaun:"Firaun yang sihat sepanjang 400 tahun berasa hairan terhadap dirinya sendiri. Keadaan ini kemudiannya membuahkan rasa takabbur hingga sanggup mengakui dirinya sebagai tuhan yang maha tinggi."

Begitu juga Qarun yang dirosakkan oleh potensi hartanya. Firman Allah yang bermaksud:"Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang Mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia, 'Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat," (Surah al-Kahfi 18:34)
Allah berfirman yang bermaksud:"Maka kami benamkan Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya)." (Surah al-Qasas 28:81)

Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar pada zamannya dihancurkan oleh ilmu dan amalannya. Allah menempelak Bal'am dan mereka yang seumpamanya menerusi firman-Nya yang bermaksud:"Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia pun menjulurkan lidahnya juga." (Surah al-A'raf 7:176)

Kisah Haman terungkai dalam surah Ghafir ayat 24, firman Allah yang bermaksud:"Dan (juga) Qarun, Firaun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput (dari kehancuran itu)."

Terdapat satu surah khas yang didedikasikan kepada Abu lahab iaitu surah al-Masad. Surah ini menceritakan tentang Abu Lahab dan isterinya yang menentang Rasul s.a.w. kedua-duanya akan celaka dan masuk neraka. Hartanya tidak berguna untuk keselamatannya, demikian juga segala usahanya. Kisah Abu Lahab berakhir dengan azab seksa yang pedih.

Source : SOLUSI ISU#21

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails